Du är här:

Vi är stolta!

Hur nöjda är deltagarna med den coachning de får av oss på ABF Jobb?

Under de senaste sex månaderna är våra deltagare som är mellan jobb mycket nöjda med den coachning de får av oss. Det glädjer oss enormt mycket att en så stor andel som 90 % är nöjda med ABF Jobb.

Klicka här så ser du utfallet.

Vi är en av 30 leverantörer till Trygghetsfonden TSL och de ställer frågan löpande över året bland sina deltagare. Vi sticker ut gällande nöjdhet och når en högre andel än de andra leverantörerna. Det är ett kvitto på att vi jobbar rätt.

Just nu är det utmanade att coacha under pandemin och vi fokuserar mycket på att vara tillgänglig digitalt för våra deltagare. Vi har jobbat mycket internt på hur vi skall effektivisera våra möten med deltagarna digitalt och funnit gemensamma rutiner och hjälper varandra internt med tips och råd.

Vi har ju verkligen satt fokus på deltagaren och våra coacher är suveräna på att göra individuella planer och lösningar, säger Ulf Kindstrand Lyckemalm, Verksamhetschef ABF Jobb


Arkiv