Du är här:

Kan du få omställningsstöd genom TSL?

Via din lokala fackförening och arbetsgivare kan du få omställningsstöd som ökar dina chanser till ett nytt jobb.

Förutsättningar är att

  • Din arbetsplats har kollektivavtal.
  • Du har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist.
  • Du har arbetat sammanhängande i minst 12 månader hos en eller flera arbetsgivare (föräldraledighet, tjänstledighet och sjukfrånvaro räknas).
  • Har arbetat minst 16 timmar i genomsnitt per vecka.

Omställningsstödet betalas ut så att omställningsarbetet kan ske under din uppsägningstid. På TSL:s hemsida kan du få veta mer om omställningsförsäkringen och få svar på dina frågor. Klicka här >