Du är här:

Så skyddar vi dina personuppgifter

Det är viktigt för oss på ABF Jobb att du som deltagare, anställd eller samarbetspartner ska känna dig trygg i att vi hanterar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt.

Dataskyddsförordningen är en ny lag som träder i kraft den 25 maj 2018. All hantering av personuppgifter sker i enlighet med den nya lagen.
Lagen är EU-gemensam och kallas även GDPR, General Data Protection Regulation. Den ersätter personuppgiftslagen (PuL).

Syftet är att skydda varje enskild EU-medborgares integritet och stärka individens rättigheter vid behandling av personuppgifter.

ABF Jobb är en del av ABF Göteborg Vuxenutbildning AB och följer dess policys för behandling av personuppgifter. Läs hur vi hanterar dina personuppgifter >

Har du frågor om vår personuppgiftshantering och dataskydd, är du välkommen att kontakta oss på dataskydd.vux@abfvux.se.