Du är här:

CIKO (civilsamhället, ideella och kooperativa organisationer) är en omställningsorganisation.

CIKO verkställer omställningsavtalet KFO-LO som gäller arbetare och vissa tjänstemän inom företag och organisationer inom kooperativ, ideell och civilsamhällets verksamheter. Det innefattar aktiebolag och ekonomiska föreningar. Verksamheter som omfattas är bland annat fastighet, petroleum, städ, restaurang, personlig assistans, vård – och omsorg, detaljhandel, sociala företag, förskolor, transporter och logistik.

Omställningsavtalet som omfattar ca 90 000 individer inkluderar möjlighet till omställningsinsatser och ekonomisk ersättning.
Omställningsavtalet är framtaget för att ge stöd på vägen till ett nytt arbete för anställda som är uppsagda på grund av arbetsbrist eller ohälsa.
CIKO är en rikstäckande organisation med rådgivare som arbetar över hela landet. Kansliet ligger i Stockholm, där arbetar ledning, ekonomi, kommunikation och administration. CIKO leds av en VD och CIKO:s styrelse består av representanter från stiftarna Fremia och LO.

Till Cikos hemsida