Du är här:

Kontakta oss

Idag verkar vi över hela Västra Götaland, Värmland, Halland, Gotland och Skåne. Vi kan arbetsmarknaden i ditt närområde, är rörliga och kan komma till vilken ort som helst – där och när behovet uppstår. Kontakta oss på abfjobb@abfvux.se eller mejla direkt till någon av oss nedan.

Ledning

Ulf Kindstrand Lyckemalm
Verksamhetschef ABF Jobb
Norra Ågatan 10B, 416 64 Göteborg
Karta ulf.kindstrandlyckemalm@abfvux.se 070-530 31 73
Natalia Bulun
Projektsamordnare TSL och Omställningscoach
Norra Ågatan 10B, 416 64 Göteborg
Karta natalia.bulun@abfvux.se 070-224 15 60
Helen Gustafsson
Projektansvarig Stöd och Matchning och Rusta och Matcha Handledare/Jobbcoach
Spadegatan 3, 424 65 Angered
Karta helen.gustafsson@abfvux.se 070-594 94 71

Våra coacher i Västra Götalandsregionen

Regulina Bjurling
Omställningscoach
Malmgatan 36, 532 32 Skara
Karta regulina.bjurling@abfvux.se
Peter Bäckman
Omställningscoach
Spadegatan 3, 424 65 Angered
Karta peter.backman@abfvux.se 073-098 64 00
Sara Custovic
(Föräldraledig) Omställningscoach
Norra Ågatan 10B, 416 64 Göteborg
Karta sara.custovic@abfvux.se 070-164 42 12
Cecilia Dominguez
Handledare/jobbcoach
Norra Ågatan 10B, 416 64 Göteborg
Karta cecilia.dominguez@abfvux.se 070-164 42 23
Maria Emsund
Handledare/Jobbcoach
Junogatan 8, 451 42 Uddevalla
Karta maria.emsund@abfvux.se 072-090 87 18
Stefan Lagholm
Omställningscoach
Norra Ågatan 10B, 416 64 Göteborg
Karta stefan.lagholm@abfvux.se 073-745 77 29
Samra Mesinovic
Omställningscoach
Norra Ågatan 10B, 416 64 Göteborg
Karta samra.Mesinovic@abfvux.se 073-022 20 49

Våra coacher i övriga landet

Carina Björk
Handledare/Jobbcoach
Kalkstensgatan 8, 553 03 Jönköping
Karta 0766-69 89 13
Cecilia Cekestrand
Omställningscoach
Romstadsvägen 2C, 653 42 Karlstad
Karta cecilia.cekestrand@abfvux.se 070-687 45 87
Desiree Gazzoli
Omställningscoach
Spånehusvägen 47, 211 58 Malmö
Karta desiree.gazzoli@abfvux.se 070-164 42 12
Ann Johansson
Omställningscoach
Romstadsvägen 2C, 653 42 Karlstad
Karta ann.johansson@abfvux.se 073-474 74 38
Susanne Johansson
Omställningscoach
Stenhuggarvägen 6, 621 53 Visby
Karta susanne.johansson@abfvux.se 070-286 36 44
Ulf Pethö
Omställningscoach
Spånehusvägen 47, 211 58 Malmö
Karta ulf.petho@abfvux.se 070-914 37 44