Du är här:

Kontakta oss

Idag verkar vi över hela Västra Götaland, Värmland, Halland, Gotland och Skåne. Vi kan arbetsmarknaden i ditt närområde, är rörliga och kan komma till vilken ort som helst – där och när behovet uppstår. Kontakta oss på abfjobb@abfvux.se eller mejla direkt till någon av oss nedan.

Ledning

Natalia Bulun
Verksamhetsansvarig ABF Jobb
Drakegatan 1, 412 50 Göteborg
Karta natalia.bulun@abfvux.se 070-224 15 60
Christer Erlach
Projektsamordnare Rusta och Matcha och Omställningscoach / Jobbcoach
Drakegatan 1, 412 50 Göteborg
Karta christer.erlach@abfvux.se 070-164 42 01

Våra coacher i Västra Götalandsregionen

Eva Sideström
Omställningscoach
Drakegatan 1, 412 50 Göteborg
Karta eva.sidestrom@abfvux.se 0701 644 202
Jennie Petri (Föräldraledig)
Jobbcoach
Drakegatan 1, 412 50 Göteborg
Karta jennie.petri@abfvux.se 073-066 69 79
Antonio Wänstedt
Jobbcoach
Södra Allégatan 1B, Göteborg / Göteborgsvägen 19, Mölndal
Karta Karta antonio.wanstedt@abfvux.se 073-815 96 00
Patrik Olsson
Omställningscoach
Drakegatan 1, 412 50 Göteborg
Karta patrik.olsson@abfvux.se 070-164 42 15
Samra Mesinovic (tjänstledig)
Omställningscoach
Drakegatan 1, 412 50 Göteborg
Karta samra.mesinovic@abfvux.se 073-022 20 49
Sara Custovic
Jobbcoach Rusta och Matcha 2
Drakegatan 1, 412 50 Göteborg / Kultivatorgatan 3, 424 65 Angered
Karta sara.custovic@abfvux.se 070-164 42 21
Åsa Waltilla Lunman
Omställningscoach
Drakegatan 1, 412 50 Göteborg
Karta asa.waltillal@abfvux.se 076-669 89 13
Carina Harling
Jobbcoach
Centrumvägen 1, 45830 Färgelanda
Karta carina.harling@abfvux.se 072-090 87 18
Regulina Bjurling
Omställningscoach
Malmgatan 36, 532 32 Skara
Karta regulina.bjurling@abfvux.se 070-559 00 27
Sara Anderson
Omställningscoach / Jobbcoach
Junogatan 8, 451 42 Uddevalla
Karta sara.anderson@abfvux.se 070-415 49 16

Våra coacher i övriga landet

Ann Johansson
Omställningscoach
Romstadsvägen 2C, 653 42 Karlstad
Karta ann.johansson@abfvux.se 073-474 74 38
Cecilia Cekestrand
Omställningscoach
Romstadsvägen 2C, 653 42 Karlstad
Karta cecilia.cekestrand@abfvux.se 070-687 45 87
Susanne Johansson
Omställningscoach
Stenhuggarvägen 6, 621 53 Visby
Karta susanne.johansson@abfvux.se 070-286 36 44
Ulf Pethö
Omställningscoach
Spånehusvägen 47, 211 58 Malmö
Karta ulf.petho@abfvux.se 070-914 37 44
Sara Hultenblad
Omställningscoach / Jobbcoach
Spånehusvägen 47, Malmö
Karta sara.hultenblad@abfvux.se 076-016 19 11