Du är här:

Kan du få omställningsstöd genom Ciko?

Vi är leverantör till Ciko i Västar Götalandsregionen, Värmland och Skåne.
De som omfattas av avtalet är arbetare och tjänstemän inom Fremia-LO:s avtalsområde.

Omställningsavtalet gäller:

  • tillsvidareanställda som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist, med minst 40% sysselsättningsgrad och varit anställda i minst tolv månader i ett företag/organisation anslutet till Fremia.
  • visstidsanställda vars anställning löper ut, med minst 40% sysselsättningsgrad och varit anställda i minst 24 månader i ett företag/organisation anslutet till Fremia.
  • den som inte är arbetsför på grund av ohälsa med minst 40% sysselsättningsgrad och varit anställd i minst tolv månader i ett företag/organisation anslutet till Fremia.

Gå in på Ciko:s hemsida och få veta mer om omställningsförsäkringen och få svar på dina frågor. Klicka här och läs mer

Vill du veta mer? Kontakta oss gärna.