Du är här:

Värna om dina medarbetare eller medlemmar genom omställningsstöd

Står ditt företag inför en uppsägningssituation och är ansluten till TSL-systemet? Då kan arbetsgivaren tillsammans med den lokala fackföreningen ansöka om omställningsstöd hos Trygghetsfonden TSL. Via omställningsstödet kan de uppsagda få tillgång till en jobbcoach som ökar chansen att snabbt komma i arbete igen.

Trygghetsfonden TSL

Trygghetsfonden TSL är omställningsorganisationen för yrkesarbetare inom Svenskt Näringslivs och LO:s avtalsområde. Deras stöd omfattar 2 miljoner människor i 80 000 företag. Trygghetsfonden TSL hjälper den som blir uppsagd eller har avslutat en tidsbegränsad anställning till nytt arbete. För arbetsgivare och fack stöttar och underlättar de arbetet under hela omställningsprocessen. Trygghetsfonden TSL erbjuder även den med anställning en möjlighet att stärka sin framtida ställning på arbetsmarknaden, genom karriär- och studievägledning och ekonomiskt stöd under utbildning.

Genom TSL:s omställningsstöd ökar du den uppsagdes chans att komma tillbaka på arbetsmarknaden rejält. Vi tillhör de bästa i Sverige på att coacha människor till ett nytt jobb och specialister på att hjälpa dem med bakgrund från kollektivsidan. Vi strävar efter en smidig omställning. Det är viktigt för oss att alla inblandade parter blir nöjda med vårt omställningsarbete.

Företag kan beviljas omställningsstöd genom TSL om:

  • Det är anslutet till TSL genom kollektivavtalsförsäkring.
  • Ansökan och samtliga personbilagorna är undertecknade av såväl företag som lokal facklig organisation.
  • Ansökan görs tidigast efter tidpunkten för uppsägning.
  • Ansökan om omställningsstöd har gjorts senast 12 månader efter sista anställningsdag.
  • Ansökan innefattar komplett ifylld personbilaga/bilagor som är undertecknad av den/de uppsagda, företaget samt lokal facklig organisation.
  • När TSL fattat beslut om ansökan och har valt leverantör, startas omställningsstödet inom fem arbetsdagar och senast 12 månader från sista anställningsdag.

En uppsagd kan beviljas omställningsstöd om den:

  • Är tillsvidareanställd vid uppsägningsdatumet.
  • Har haft anställning under en sammanhängande tid av minst 12 månader räknat bakåt från sista anställningsdagen där den avtalade arbetstiden uppgått till minst 16 timmar per vecka.
  • Har för avsikt att fullfölja hela omställningsprogrammet, eller till dess han/hon fått ett nytt jobb eller startat egen verksamhet.

För mer information om omställningsstödet, ansökningshandlingar och blanketter: besök www.tsl.se.