Du är här:

2 män samtalar

Värna om dina medarbetare eller medlemmar genom omställningsstöd

Står ditt företag inför en uppsägningssituation och är ansluten till TSL-systemet? Då kan arbetsgivaren tillsammans med den lokala fackföreningen ansöka om omställningsstöd hos Trygghetsfonden TSL. Via omställningsstödet kan de uppsagda få tillgång till en jobbcoach som ökar chansen att snabbt komma i arbete igen.

Väljer du ABF Jobb som omställningsleverantör ökar du den uppsagdes chans att komma tillbaka på arbetsmarknaden rejält. Vi tillhör de bästa i Sverige på att coacha människor till ett nytt jobb och specialister på att hjälpa dem med bakgrund från kollektivsidan. Vi strävar efter en smidig omställning. Det är viktigt för oss att alla inblandade parter blir nöjda med vårt omställningsarbete.

Företag kan beviljas omställningsstöd genom TSL om:

  • Det är anslutet till TSL genom kollektivavtalsförsäkring.
  • Ansökan och samtliga personbilagorna är undertecknade av såväl företag som lokal facklig organisation.
  • Ansökan görs tidigast efter tidpunkten för uppsägning.
  • Ansökan om omställningsstöd har gjorts senast 12 månader efter sista anställningsdag.
  • Det i ansökan anges vilken leverantör av omställning man valt.
  • Ansökan innefattar komplett ifylld personbilaga/bilagor som är undertecknad av den/de uppsagda, företaget samt lokal facklig organisation.
  • Omställningsprogrammet påbörjats senast 12 månader efter att TSL fattat beslut om bidrag

En uppsagd kan beviljas omställningsstöd om den:

  • Är tillsvidareanställd vid uppsägningsdatumet.
  • Har haft anställning under en sammanhängande tid av minst 12 månader räknat bakåt från sista anställningsdagen där den avtalade arbetstiden uppgått till minst 16 timmar per vecka.
  • Har för avsikt att fullfölja hela omställningsprogrammet, eller till dess han/hon fått ett nytt jobb eller startat egen verksamhet.

För mer information om omställningsstödet, ansökningshandlingar och blanketter: besök www.tsl.se.