Du är här:

Stöd hela vägen

Vårt uppdrag är att stötta dig i att snabbt hitta ett annat arbete eller starta egen verksamhet. Vi erbjuder individuella coachsamtal som anpassas utifrån din situation, ditt behov och dina villkor. Du har alltid ett nytt möte eller telefonkontakt inbokad efter en träff med oss. Resan blir vad du gör den till och vi finns med dig hela vägen.

Vårt program

Grunden är vår metod Kan, Vill, Hur, Skall. Vår roll är att ta reda på vad du kan, vad du vill, hur och vad du skall göra för att nå ditt nästa arbete. Detta är exempel på vad vi kan erbjuda dig stöd med:

 • Kartläggning av din kompetens, din utbildningsbakgrund, dina egenskaper, drivkrafter och intressen samt dina erfarenheter. Med bakgrund av detta kan vi se över aktuella arbetsområden.
 • Klargörande av dina önskemål, samt sätta långsiktiga och kortsiktiga mål för ditt arbetsliv.
 • Skapandet av en aktivitetsplan och stödja dig i genomförandet av dina mål.
 • Din personliga marknadsföring, såsom konkurrenskraftigt cv, ansökningsbrev samt intervju- och presentationsträning.
 • En marknadsundersökning, som ökar din kunskap om din arbetsmarknad och omvärld, vilka behov som finns och vilka kompetenser som efterfrågas.
 • Identifiering av olika vägar till anställning, kartläggning av ditt personliga nätverk och hur detta kan öppna nya dörrar i sökandet efter ditt nästa jobb.
 • Information om andra system i samhället som du behöver känna till när du blivit uppsagd. Exempel på sådant är: AGB, A-kassa, Arbetsförmedlingen, kommunala lärcentra, CSN, Försäkringskassan, den statliga lönegarantin (vid konkurser).
 • Att hitta resurser och möjligheter att ta dig förbi eventuella hinder.

Utvärdering och återkoppling

Vi utvärderar kontinuerligt vårt arbete, vad du tycker om oss, din coach och vårt arbetssätt. Dina intryck och upplevelser är viktiga för oss i vårt kvalitetsarbete. Vi återkopplar till arbetsgivare och fackförening.

Hos oss får du alltid

 • En snabb uppstart och ett professionellt bemötande.
 • En diplomerad omställnings- och karriärcoach som har relevant bakgrund och utbildning. Coachen stöttar, skapar struktur och tillför värdefull erfarenhet.
 • En kompetenspärm som hjälper dig skapa struktur på dina arbets- och utbildningsrelaterade dokument.
 • Ett individanpassat och tydligt upplägg.
 • Tillgång till vårt kontaktnät och våra kunskaper om arbetsmarknaden.
 • Professionella verktyg och tester för personlig utveckling.
 • Hög kvalitet som säkerställs genom kontinuerlig utvärdering och uppföljning.

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna.