Du är här:

Med ett välskrivet personligt brev kommer du långt i din jobbansökan. Men hur får du ditt personliga brev att sticka ut? Här kommer några tips.

Tänk på skillnaden mellan personligt brev och CV

CV:n är en presentation av din utbildning och ditt yrkesliv. Det personliga brevet skall väcka ett intresse av och en nyfikenhet på dig. Se till att ditt personliga brev är unikt för varje enskild ansökan. Det kan vara bra att lyfta in några utvalda meriter, som är relevanta för jobbet du söker, från CV:t i det personliga brevet.

Anpassa

En vanlig miss är att använda samma brev till alla ansökningar. Se till att ditt personliga brev är unikt för varje enskild ansökan. Det gäller att förklara varför du vill ha exakt det här jobbet och varför du passar för det. Sätt dig in i arbetsgivarens perspektiv. Varför ska de anställa just dig? För att kunna skriva ett bra personligt brev måste du alltså ta reda så mycket som möjligt om både tjänsten och arbetsgivaren.

Matcha din kompetens med annonsen

  1. Innan du börjar skriva, studera jobbannonsen ordentligt för att ta reda på vad som efterfrågas.
  2. Vilka är de arbetsuppgifterna?
  3. Vilka personliga egenskaper efterfrågas?
  4. Är det någon speciell kompetens som är meriterande?
  5. Finns det några erfarenheter från tidigare anställningar eller utbildningar som kan öka värdet av att anställa just dig? Ge tydliga exepel på saker du lärt dig i tidigare anställningar, som har relation till den tjänst du söker.

När du har skapat dig en bild av vad företaget letar efter och vad som är viktigt för den specifika tjänsten är det dags att matcha ihop det med dina egna egenskaper och kompetenser. Det personliga brevet skall sälja dig och dina kunskaper. Glöm inte att även ta upp erfarenheter från privatlivet som kan komma till användning i jobbet, till exempel engagemang i föreningar eller språkkunskaper.

Ta inte med det här

Krångla inte till det med detaljer och använd inte jargong eller branschord som vanligt folk inte skulle förstå. Skriv inte ner hela din karriär utan lyft det som är relevant för den tjänst som du söker. Det är ett affärsbrev, så uttryck dig professionellt. Ålder och civilstatus behöver inte skrivas med i ett personligt brev.
Inledning, skall vara kort, konkret och svara på Varför ska de anställa just dig?
Inledningen ska vara kort och slagkraftig och förklara vilket jobb du söker och varför du passar för det. Många börjar med att berätta om sig själva. Gör inte det.

Några sista tips

  • Skriv inte för långt eller för kort, en A4-sida räcker.
  • Avsluta med att uttrycka din önskan om att få komma på intervju.
  • Undvik stavfel och språkliga/grammatiska missar. Läs noga igenom ditt brev innan du skickar in det och låt gärna någon annan läsa det.
  • Bifoga inte ditt personliga brev i Word-format, utan spara om det till ett PDF-dokument.

Lycka till!

Vännerna på ABF Jobb