Du är här:

Karriärcoaching

Vår tjänst karriärcoaching vänder sig i första hand till dig som har ett arbete, men söker nya karriärvägar. Kanske vill du förändra din yrkesbana och växla karriär? Utvecklas inom det område eller den bransch där du redan arbetar? Eller kanske vill du trappa ner och förbereda dig inför pensionen? Oavsett, så har vi kunskap och kraftfulla verktyg som driver dig framåt i denna process.

Att göra karriär innebär att du utvecklas yrkesmässigt genom att bli bättre på det du gör, breddas eller genom att prova en ny inriktning. Karriärplanering innebär att vi utifrån en specifik metod utgår från var du befinner dig just nu, kartlägger vem du är, vad du kan, vad du vill och vad du behöver göra för att nå dina mål.

För att vi skall vara säkra på att vi hjälper dig med just det du vill och behöver hjälp med, gör vi en noggrann genomgång om vad som är just ditt karriärdilemma. Utifrån det skapar vi ett mål för karriärcoachningsprocessen. Vissa personer vill genomgå en fullständig karriärplanering, andra vill bara ha hjälp med vissa delar, exempelvis skriva cv och ansökningsbrev.

Vill du veta mer? Kontakta oss gärna.