Du är här:

Är du väl förberedd visar du ditt intresse för tjänsten och företaget. Här kommer några tips på vad du kan göra innan du går på intervju. Kom ihåg att när du blir kallad på intervju så är det ett bevis på att du är intressant och att de vill veta mer om dig.

Förbered dig
Det viktigaste inför en jobbintervju är att ta reda på så mycket du kan om företaget du skall träffa. Googla företaget på webben, gå igenom deras webbplats, nyhetsflöden på sociala medier för att få en aktuell bild vad företaget befinner sig just nu. Börja följa dem på sociala medier. Se till att du känner deras produkter och tjänster väl och förstår vad rollen du söker verkligen innebär.

Ha med dig egna frågor
Att ställa egna frågor visar på ditt intresse för tjänsten och företaget. Fokusera på ämnen som är viktiga för dig. Här är några förslag som kan vara till hjälp:
• Vilka utmaningar finns inom den här tjänsten?
• Hur ser organisationen ut?
• Vart vill ni som företag vara om fem år?
• Hur ser tidsplanen ut för den här rekryteringen?

Ha med dig dina egna svar på de vanligaste frågorna om dig
På nätet kan du söka efter många tips på olika frågor som ofta ställs vid jobbintervjuer. Här är några av dem:
• Kan du berätta lite om dig själv? En öppningsfråga som ger intervjuaren ett första intryck. Anpassa det du säger till tjänsten och lyft fram rätt del av din kompetens.
• Vad vet du om oss? En fråga som avslöjar hur väl du förberett dig.
• Varför sökte du den här tjänsten? Tänk igenom vad det var som fångade ditt intresse och hur din egna erfarenhet kan komma till nytta i den nya rollen.

Ge ett bra första intryck
Ett bra första intryck är mycket viktigt. En trygg och artig arbetssökande får en fördel från början, för ytterst få personer vill arbeta med någon som är sen, otrevlig mot receptionisten och undviker ögonkontakt. Det är lätt att bli nervös inför en intervju så påminn dig om att du är utvald att få komma till dem på jobbintervjun, det kan minska lite på nervositeten och ge dig en skön känsla av trygghet. Var ärlig, fokuserad och koncentrerad under hela intervjun.

Ditt kroppsspråk
Kroppsspråk utgör en mycket viktig del av kommunikationen, särskilt under en intervju. Påminn dig om att du är utvald till jobbintervjun, de är nyfikna på dig. Ta några djupa andetag innan du stiger in genom dörren till företaget där du skall bli intervjuad. När du sitter mitt emot den personen som skall intervjua dig, sitt avslappnad med stolt hållning, händerna i knät och axlarna långt ifrån huvudet. Sitt riktad med din kropp mot personen som intervjuar dig för då visar du på din uppmärksamhet och inger förtroende.

Minns – Du är utvald för att gå på jobbintervju!