Du är här:

Hur löser ni förändringar som innebär utmaningar för era medarbetare i er organisation?

Dagens arbetsmarknad är i konstant förändring, vilket kan innebära att vi ständigt måste anpassa våra organisationer för att fortsatt vara konkurrenskraftiga. Det kan i sin tur leda till att vi måste gå skilda vägar med några medarbetare. Via vårt outplacementprogram blir både medarbetare och företagen vinnare.

Du skapar trygghet för alla anställda, ger medarbetarna som måste gå rätt förutsättningar för att ta nya kliv i karriären, samt ser till att båda parter kommer stärkta ur processen.

Vi arbetar med outplacement utifrån medarbetarens och organisationens förutsättningar och har både färdiga program och anpassade lösningar. Det kan handla om en eller flera medarbetare.

Outplacementprogrammen passar alla nivåer i arbetslivet och anpassas efter individens och organisationens behov. Fokuset ligger alltid på att deltagaren ska komma vidare i sin karriär. Deltagaren får goda förutsättningar för detta hos oss. De får en personlig jobbcoach som har i uppgift att stötta. Coachningen ger ett metodiskt tillvägagångssätt för att kartlägga vilja, förmåga och hur marknaden ser ut för medarbetaren.

Vinster med outplacement

När du väljer att låta en eller flera medarbetare ta sitt nästa steg genom ett outplacementprogram är vinsterna flera.

Här är några:

  • Ni skapar ambassadörer genom att visa att ni tar ansvar
  • Visar medarbetarna som är kvar att ni är en seriös arbetsgivare
  • En snabb process gör att ni kan hålla fokus på kvarvarande verksamhet och medarbetare
  • Skapar trygghet hos kvarvarande medarbetare – det skapar engagemang

I vårt erbjudande ingår:

  • Kartläggning av individens bakgrund, arbetsförmåga, önskemål och drivkrafter/motivation
  • Upprättande av handlingsplan
  • Rustning av deltagaren för nytt arbete inom eller utanför nuvarande organisation – alternativt identifiera utbildningsmöjligheter
  • Jobbsökande med jobbcoach och marknadsföring av deltagaren mot rekryterings- och bemanningsföretag
  • Arbetsträning eller praktik vid behov och dokumentation
  • Kontakter med myndigheter såsom Arbetsförmedlingen, a-kassan och Försäkringskassan

 

Vill du veta mer? Kontakta oss gärna.