Du är här:

Glad sommar!

Här kommer några tips på hur du bygger och utvecklar ditt professionella nätverk.

Start med:

Börja med att definiera ditt syfte och mål med ditt professionella nätverk. När du har syfte och mål klart så blir det en guide för hur du väljer dina nya kontakter framöver. Kontakterna i ditt nätverk skall ge dig energi och vilja hjälpa dig i din karriär.

Vårda ditt befintliga nätverk

Vårda och utveckla ditt befintliga nätverk. De kan utgöras av dina nuvarande och tidigare kollegor, , kunder och leverantörer. Det kanske även finns grannar eller föräldrar till barnens vänner som sitter på spännande kontakter och intressanta företag? Visa nyfikenhet för vad de gör i sina yrken. Vårda dina relationer genom att exempelvis luncha eller äta frukost med någon i ditt nätverk någon gång i månaden. Just nu i Corona-tider kan ”Walk and Talk” vara ett bra sätt att vårda sitt nätverk. Ett annat enkelt sätt att vårda sina kontakter är via sociala medier, men bästa sättet är att vårda och skapa sina relationer är att träffas i verkligheten.

Våga ta nya kontakter

Utgå från ditt befintliga nätverk, men umgås inte bara med gamla studiekamrater och kollegor. Våga ta nya kontakter och få in nya tankar och erfarenheter. Vill du exempelvis börja jobba inom en ny bransch? Ta reda på i vilka olika forum som denna nya bransch finns och sök dig dit. Ta hjälp av ditt befintliga nätverk för att nå dit du vill.

Berätta vad du vill

För att lyckas med ditt nätverk och nå dit du vill så måste du berätta för din omgivning samt för ditt nätverk vad du vill. Berätta om dina framtidsplaner. Be om hjälp i ditt nätverk både när du träffar dem och på LinkedIn. Alla som hör vad du vill, kan bli dina ambassadörer. Hjälpen kan finnas i ditt nätverks nätverk.

Lyssna uppmärksamt

Det här är en egenskap som nästan alla människor kan bli bättre på. Träna upp den sociala kompetensen genom att vara nyfiken på människor du möter, ställ frågor och lyssna aktivt på svaret. Först då kommer du förstå personens drivkrafter och intressen. Bygg ditt nätverk och håll kontakten med ditt nätverk genom att vara social, utåtriktad och ödmjuk. Var nyfiken på alla du möter för du vet inte vilka personer de har i sitt nätverk. Kanske är det din nästa arbetsgivare!

Skapa värde för dem som ingår i ditt nätverk

Dina kontakter är värdefulla, så var rädd om dem. Var frikostig med hjälp genom att koppla ihop olika personer i ditt nätverk som kan ha glädje av varandra. Rekommendera de personer som du har i ditt nätverk. Dela i ditt flöde det som dina kontakter lägger upp i sina flöden på t ex LinkedIn. Hjälp och lyft varandra, ju mer generös du är ju mer får du tillbaka.

Lycka till med nätverkandet och bjud på dig!

Vännerna på ABF Jobb


Arkiv