Du är här:

A-kassans tillfälliga regler och villkor 2020

Tillfälliga regler och villkor 2020

Med anledning av coronapandemin har regeringen och samarbetspartierna föreslagit tillfälliga förändringar i a-kassans regler och ersättning under 2020.

1. En medlemsmånad räknas som fyra

Varje medlemsmånad räknas som fyra månader under perioden mars-december 2020. Det betyder att du redan efter tre månaders medlemskap hos oss kan ha rätt till inkomstbaserad ersättning, upp till 80 procent av din tidigare lön. I normala fall måste du ha varit medlem minst tolv månader.

2. Kravet på arbetad tid lättas upp

I normala fall måste du arbeta ungefär halvtid i ett halvår för att ha rätt till ersättning från oss. Nu räcker det om du har arbetat
a. minst 60 timmar per kalendermånad under sex av de senaste tolv månaderna
b. eller minst 40 timmar per kalendermånad och 420 timmar totalt under en sammanhängande period av sex månader

3. Ersättningstaket blir högre

Mellan den 13 april 2020 och den 3 januari 2021 kan du som har jobbat heltid få
a. 1 200 kronor per dag om du uppfyller villkoren för inkomstbaserad ersättning
b. 510 kronor per dag om du uppfyller villkoren för grundersättning.

Ersättningens storlek beror bland annat på hur mycket du har jobbat, vad du har tjänat och hur länge du har varit medlem i a-kassan.

4. Karensdagarna slopas

Mellan den 30 mars 2020 och den 3 januari 2021 kan du få ersättning från oss redan från den första arbetslösa dagen. I normala fall har du sex karensdagar utan ersättning innan du påbörjar en ny ersättningsperiod. Om du har fått karensavdrag efter den 30 mars kommer vi att justera det retroaktivt så snart som möjligt.

5. Lättare för företagare att få ersättning

Du som driver ett eget företag kan ha verksamheten vilande under 2020 utan att det påverkar din rätt till ersättning från a-kassan i framtiden. I normala fall måste du ha arbetat i företaget under minst fem år innan du kan få ersättning från a-kassan om ditt företag är vilande på nytt. Däremot kan du alltid söka ersättning från oss om du lägger ner verksamheten helt.

Reglerna är tillfälliga

De här villkoren och ersättningsnivåerna gäller under en begränsad tid. Informationen har vi hämtat från IF metalls sida.


Arkiv