Du är här:

Rehabomställning

ABF Jobb erbjuder arbetslivsinriktad rehabilitering. Har du en medarbetare som på grund av sjukskrivning, sjukdom, skada eller sociala orsaker behöver en förändring i sin arbetssituation eller omplacering till nya arbetsuppgifter? Då kan vi erbjuda en rehabomställning. Medarbetaren får en nyorientering i arbetslivet och förutsättningar att hitta tillbaka till yrkeslivet eller studier.

Våra rehabcoacher erbjuder ett program med en beprövad metod och ett individuellt stöd som anpassas efter situationen och individens förutsättningar. Målet är att tillsammans med medarbetaren och berörda parter hitta en bra och hållbar lösning. Vi samarbetar med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen och vid behov ordnar vi arbetsprövning. För att säkerställa ett långsiktigt och gott resultat följer vi medarbetaren även efter hen börjat sitt nya arbete och stöttar i etableringen på den nya arbetsplatsen.

Våra rehabcoacher är beteendevetare och certifierade karriärrådgivare.

Arbetsgivare kan få bidrag till rehabilitering, s.k. rehabiliteringsstöd

Som arbetsgivare kan du få ekonomisk ersättning för hälften av dina kostnader när någon av dina anställda genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering. Svenskt Näringsliv och LO har i den gemensamma AGS-fonden avsatt medel till individuell rehabilitering och AFA Försäkring kan bevilja delar av rehabiliteringsåtgärden om villkoren uppfylls.

Vem kan söka?

•   privata arbetsgivare som omfattas av AFA Sjukförsäkring
•   arbetsgivare inom kommun, landsting, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag

Här kan du ladda ner olika typer av faktablad samt ansökan om rehabiliteringsstöd.

Vill du veta mer?

Kontakta Natalia Bulun på telefonnummer: 0702- 24 15 60 eller skicka ett mail: natalia.bulun@abfvux.se.